www.bryggenart.comBryggen Art - Nordatlantisk Kunst - www.bryggenart.com   
    
Home
Velkommen
Nordatlantens Brygge
Kolonialen
Nordatlantisk Kultur
Grønlandsk Kunst
Grønland. Kunstnere
Færøsk Kunst
Færøske Kunstnere
Islandsk Kunst
Islandske Kunstnere
Alle kunstnerne
Foto Galleri
Adresse & Info
Site map
Links
Kontakt info

Change Language to English - English flag Change Language
Kolonialen

Denne udstilling er en gave fra de nordatlantiske kunstnere til det gamle pakhus i København, der i en ny tidsalder og i nye former genopstår i sin gamle rolle som kulturelt og økonomisk mødested for de fire lande.

På et orienterende møde i Tórshavn i 2000 med Vigdís Finnbogadóttir og Kaj Elkrog omkring planerne med et Nordatlantisk Hus i den prægtige gamle lagerbygning på havnen i København, blev jeg umiddelbart grebet af begejstring for den fantastiske idé og på stedet blev kimen lagt til den udstilling, der her præsenteres.

Jeg kontaktede mine kunstnerkolleger Vignir Jóhannsson i Island og Buuti Pedersen i Grønland, der begge uforbeholdent kunne dele min begejstring, og gennem et godt og inspirerende samarbejde med styret for Nordatlantens Brygge voksede idéen om at skabe en stor islandsk-grønlandsk-færøsk samtidsudstilling frem og begyndte at tage form.

I Danmark har man en over hundrede år gammel tradition med kunstnersammenslutninger. Dvs. at nogle kunstnere slår sig sammen i en udstillingsgruppe, hvor der også inviteres andre, for at skabe store gruppeudstillinger. Det er denne kunstnerstyrede organiseringsform, der er inspiration for dagens udstilling. Med andre ord ikke en kurateret udstilling, men en hvor kunstnerne selv deltager og har frie hænder til at skabe.

Samarbejdsgruppen diskuterede flere muligheder og blev hurtigt enig om, at det eneste rigtige var en udstilling med mellemgenerationen og den yngre generation af kunstnere fra alle de tre lande for derigennem at vise et bredt udvalg af, hvad der sker på kunstscenen netop nu. Udstillingen vises både udenfor på selve bryggen og indendørs i tre etager og vi valgte kunstnere, der arbejder i forskellige materialer og teknikker og ud fra skiftende ståsteder, kunstnerisk og personligt, men som samtidig er repræsentative for de fremherskende kunstretninger og tendenser i deres hjemland.

Der har været vor intention at skabe en udstilling af høj kunstnerisk kvalitet, der samtidigt skal fremstå flot og fængende.

Husets flere hundrede årige historie som centrum for samhandelen på nordatlanten er ikke uden betydning for denne udstilling. Gennem århundrederne har naturalieproduktionen fra de danske besiddelser i Nordatlanten blevet indført og indhandlet her. Det har skabt liv og røre, og ikke mindst skabt udveksling af idéer og kultur.

Denne historiske baggrund forlener åbningsudstillingen med en ganske særlig dimension, som har haft betydning både for de udstillende kunstnere, for samarbejdsgruppen og for institutionens bestyrelse.

Udstillingen er tilkommet i et givende og frugtbart samarbejde mellem alle involverede instanser. Både på det praktiske, det organisatoriske og kreative plan. Foruden at sammensætte selve udstillingen har samarbejdsgruppen og koordinatoren også været med til at skaffe og installere løse vægge, opsætning og tilvejebringelse af belysning foruden løsninger på alle de mange forudsete og uforudsete spørgsmål og problemer, der findes undervejs ved et arrangement af denne type.

Men det har været morsomt. Vi har oplevet alle ildsjælene, der har skabt huset, og har været glade for at have fået lov til at være en del af dette pionerværk.

Vi benytter lejligheden til at takke de medvirkende kunstnere samt danske kolleger, der har været os behjælpelige på mange måder.

Samarbejdsgruppen har haft uvurderlig hjælp af udstillingens koordinatorer. Først Rúna Hilduberg fra 2000 og derefter Helgi Fossádal fra 2002, begge Tórshavn. De har samlet trådene og fået det hele til at fungere praktisk og økonomisk. Desuden firmaet Vasti i Klaksvík, der har produceret bogen og tryksagerne.

Birta Fríðbjørg Højgaard Berg var været med i hele processen med sin store viden og er ansvarlig for udstillingens design. Edison + Co har haft ansvaret for lysdesign og udstillingsteknik.

Vi vil rette en tak til myndighederne i Island, Grønland og på Færøerne samt nordiske fonde for økonomisk støtte.

Endvidere er der en række andre enkeltpersoner og organisationer, der hver på sin vis har ydet støtte og bidrag.

Vi udtrykker til sidst en ganske særlig og varmfølt tak til Vigdís Finnbogadóttir, Kaj Elkrog og Morten Meldgaard, som hele tiden har troet på os. På samme vis skylder vi tak til Karin Elsubudóttir og Anna Bogadóttir fra administrationen, samt den øvrige bestyrelse.

På vegne af samarbejdsgruppen
Buuti Pedersen
Vignir Jóhannsson
og mig selv Astri Luihn

> Back to top

       Om Bryggen Art | Vejviser | Site map | Links | Kontakt info           © Bryggen Art & Raffar Sp/f